Gizlilik Politikası

Değerli abone/kullanıcılarımız,

Gülistan Dergisi Uygulaması, abone/kullanıcılardan telefon numarası talep etmektedir. Alınan bu bilgiler Gülistan Dergis bünyesinde saklanmakta olup, sadece aboneliğin devamını sağlamak/kontrol etmek veya abone ile iletişime geçmek amaçlarıyla sadece, Gülistan Dergisi tarafından yetki verilmiş kişiler tarafından kullanılabilir.

Abone/kullanıcılardan alınan kişisel bilgiler, abone/kullanıcının haberi veya izni olmadan veya hukuki zorunluluklar ve ihtiyaçlar dışında, üçüncü şahıslar veya firmalarla kesinlikle paylaşılmaz veya satılmaz. Abone/kullanıcıdan alınan kişisel bilgiler hukuki zorunluluklarda, resmi makamlarca usulüne uygun şekilde, hukuki ve resmi yollarla istenmesi durumunda ilgili resmi makama açıklanabilir.

Gülistan Dergisi Uygulaması, kişisel bilgilerinizin gizliliği, güvenliği, kaybolması, çalınması veya izinsiz erişilmesine, kullanılmasına ve değiştirilmelerine karşı tedbirler alır, yazılımları düzenli olarak kontrol ederek günceller. Buna rağmen yeni sistem ve yazılım güncellemeleri, güvenlik açıkları, truva atı, virüs vb yeni veya bilinen/bilinmeyen sebeplerden dolayı, hiçbir tedbirin %100 güvenlik sağlayacağını ve bilgilerinize erişilemeyeceğini, dolayısıyla bilgilerinizin güvenliğini garanti edemeyiz.

Abone/kullanıcılar, Gülistan Dergisi Uygulaması yayıncısına başvurarak, kendilerine ait aşağıdaki bilgileri talep edebilirler;

  • Kişisel bilgilerin işlenip işlenmediğini, işlenmişse işlenen bilgilere ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel bilgilerin ne şekilde, amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Varsa kişisel bilgilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
  • Kişisel bilgilerde olası hataların düzeltilmesini isteme,
  • İlgili mevzuatta öngörülen şartlara göre, kişisel bilgilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • İlgili mevzuat uyarınca istenen düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel bilgilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen bilgilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi sonucu kişinin kendi aleyhine bir sonuç ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
  • Kişisel bilgilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi/kullanılması sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

Gülistan Dergisi Uygulaması, abone/kullanıcının yukarıda yer alan taleplerine, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan verebilir. Abone/kullanıcının talebine göre, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesine göre belirlenen tarife üzerinden, abone/kullanıcıdan ücret talep edilebilir.

Her türlü sorunuz için:
gulistan@gulistandergisi.com

GÜLİSTAN DERGİSİ
Nişancı Mahallesi Eyüpsultan Bulvarı No:78/B1

Eyüp/İstanbul