Köşe Yazıları

Modern dünyanın sağlı sollu darbelerle sendelediği ruhlarımız, bulduğu bir dala tutunarak yeniden sahiplenmeye çalışıyor yitiğini....
‘Hani Karun? Hani o kocaman saraylar?’ Dünyanın yamaçlarından bir bahrı seyre dalmışken; yaşanılan asırlar, birden...
Dilin muhafazası   İnsana verilen her bir nimet, aynı zamanda bir imtihan vesilesidir. İnsan bunlardan...
Dava belli, sahibimiz belli… Yay, okunu arayalı beri hedef belli. Alınlarına beyazlık düşen süvarilerin cenkleri,...
İnsanlığın Efendisi, son peygamber, Şefaati Uzmâ’nın, Makam-ı Mahmûd’un sahibi, Allah’ın Habîbi, hayatımızın her karesinde derin...
Öyle bir aşk ki tarif edilmez Hakikat-i Muhammediyye’ye yakınlaşabilmek, akıldan ziyade muhabbet ve aşkla mümkündür....
Allah Rasulü sallallahu aleyhi vesellem Efendimiz, Tebük’te sabahleyin bir hurma ağacına dayanarak hutbe îrâd eylediler....
İnsanlar için güzel ahlak hususunda en büyük rehber, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıdır....
“Ben kimim? Nereden ve niçin geldim? Nereye gideceğim?” sualleri tarih boyunca insanların zihnini meşgul eden...
Tarlanıza ne ekerseniz, ahirette onu biçeceksiniz! İnsanların dini esaslara uygun bir hayat yaşamamak için ileri...
Takdim Bizler insan olarak, kul olduğumuzu, kulluk yapmak için yaratıldığımızı unutmamak ve haddimizi bilmekle mükellefiz....
Allah’ın vahy meleği ile peygamberlerine indirdiği kitaplar…   Rivayete göre hepsi 104… Bunlardan 4 tanesi...
Yüzleşme, kabulün bazen şartı, bazense rüknü gibidir. Hayata tamam mı yoksa devam mı kararının edâ...
İbadet etmeyenlerin bahaneleri Bazı insanların en çok sevdiği ve bir anlamda dillerine slogan edindikleri bir...
Nefisle cihadın çeşitleri Nefsin nurâni ve zulmâni perdeleri vardır. (Müminin bilhassa) Müridin, nefsini bu perdelerden...
Hedefin önemi Hedef olmasa kişi hayat boyu, başıboş dolaşır durur. Klasik ama doğru bir söz...
Hayatı tayyibelerinde, Seyda Muhammed Emin Er kuddise sirruhuya, “Zamanımızda kafa karıştırmak için ortaya atılan fikirlerden...
Uyuşturucudan çok öte bir şey Türkiye, bir süreden beri bonzai adlı sentetik bir uyuşturucunun pençesinde...
Güya çok takva idiler… Abdest aldıklarında vücut azaları titrer, namaza durduklarında kendilerini kaybederlerdi. Bazen ilk...
Filibeli Ahmed Hilmiʼnin A‘mâk-ı Hayâl adlı eserinde, beşerî aklın kifayetsizliğine dair bir hikâye vardır. Hulâsaten...
Büyük ilim adamı ve tasavvuf ehlinin seçkinlerinden Erzurumlu büyük veli İbrahim Hakkı Hazretleri Marifetnâme isimli...
95’lerin arı ile bilgisayar kıyası Bir gazetenin bilim teknik köşesinde yayınlanan haberde, “Dünyanın en güçlü...
Ey gül-i Rânâ! Güzeller içinde yaratılmışların en güzeli; Sevgililer sevgilisi, ay ve güneşe taç giydiren...
Bazı marifetler kazandırılan bir kedinin tepsi içinde kahve ikram ettiği söyleniyormuş. Bunu işiten hikmet sahibi,...
Bir kimsenin dünya ticareti, ahiret ticaretine mani olursa, bu kimse bedbahttır, zavallıdır. Topraktan çömlek almak...
İnsanlık mı Cinsellik mi önemli?   Göz neredeyse gönül oradadır. Kim ne tarafını ön plana...
Doğruluk cennete, yalan ateşe götürür! Müslüman bütün insanlara karşı doğrudur. Çünkü varlığını saran İslâm terbiyesi,...
Ben çok hikâyelere şahit oldum bu pencereden. Gidenin arkasından ağlayanı, uzun yol şoförü diye haber...
Bir dostun en hakiki yoldaşı, hiç şüphesiz üzerinde hiçbir münafıklık alameti bulunmayan, hakiki samimiyeti özünde...
… İslam’ın dünyevi bir güç devşirme adına istismar edilmesi başta olmak üzere, onun herkesi kucaklayan...