İslami Bilgiler

Allah-u Zülcelâl nusret ve inayetine çok ihtiyacımız var. Rabbimiz bu ayet-i kerimede Allah’ın yardımına kavuşmanın...
Kuran-ı Kerim’de Rabbimiz bize geçmiş Peygamberlerin veya salih kişilerin dualarından örnekler verir. Bu dualardan biri...
İstiâze sözlükte “sığınmak, korunmak” anlamına gelir. Dini ıstılahta her türlü şerlerden koruması için Allah’ın yardım...
Allah-u Zülcelâl insanları ve cinleri yarattığı için, onların hem zâhirî hem mânevî yönünü, yani kalbinin,...
Rızık Darlığı ve Geçim Sıkıntılarına Karşı Okunacak Dualar Rızık darlığından dolayı sıkıntı çekenlere tavsiye edilen...
Tevekkül; bir Müslümanın herhangi bir iş hakkında, istediği amaca ulaşmak için gerekli olan üzerine düşen...
Vesvese, gönlü huzursuz eden tekrarlayıcı düşüncelerdir. Kişi bunları düşünmek istemediği halde kurtulamaz. Şeytan müminlerin gönlüne...
Ebu Abdir-Rahman, Abdullah b. Mesud radıyallahu anh’dan şöyle rivayet etmiştir: Doğru söyleyen ve doğruluğu tasdik...
Rasulullah sallallahu aleyhi veselleme muhabbet etmek ve sünnetine uymak gerekli midir? Evet gereklidir. Peygamber sallallahu...
Ehl-i sünnet itikadı ne demektir? Ehl-i sünnet, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellemin getirdiği dine ve...
Bazı kimseler, “Kuranda geçen salat kelimesi namaz değildir. Namazın vakit ve rekat sınırlaması yoktur,” diyorlar....
Cennet ve cehennem ebedi mi?  İbni Teymiyye ve onun gibi düşünen bazı insanlar Cehennem sonsuz...
Kur’an-ı Kerim’e (mushafa) abdestsiz de el sürülebilir mi?  Cumhur ulemaya göre abdestsiz el sürmemek gerekir....
Hz. İsa aleyhisselam tekrar dünyaya gelecek mi? Bilindiği gibi, Allah-u Zülcelâl İsa aleyhisselam’a dört büyük...
Neden “İslami Hareket” adı altında terör var? İslam ile terör bir arada olabilir mi? Terör,...
Nefis, insanı ebedi felakete sürükleyebilecek olan en büyük düşmandır. Nefisten hiçbir zaman emin olamayız. Allah’ın...
Hz. Aişe radıyallahu anhâ annemizden rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem şu duayı...
‘BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM’ Besmele, “Bismillahirrahmanirrahim” ayeti mealince, Rahman ve Rahim olan Allah’ın (Celle Celaluhu) adıyla, esirgeyen ve...
Zühr-i Âhir namazı neden kılınmaktadır?   İmam-ı Azam’a göre, bir beldede yalnız bir camide veya...
Kelime-i tevhidin ‘La ilahe illallah’ kısmını söyleyen, fakat ‘Muhammedün Resulullah’ kısmını söylemeyen insanlar da ahirette...
Kendisine isabet eden bir musibet sonrasında gelip şikâyette bulunması üzeri Allâhummehfaznî bi’l-İslâmi kâ’iden ve’hfaznî bi’l-İslâmi...
Ömer b. Hattab radıyallahu anhdan rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur:...
Soru: Ric’i ve Bâin talak ne demektir?   Sarih ve kinaye talaktan her biri, dönüş...
Ebû Bekir-i Sıddîk radıyallahu teâlâ anhum: “Yâ Rasulallah, namazın sonunda okumak üzere, bana bir duâ...
Bir işyerinde ve fabrikada kadın işçi, sekreter çalıştırmak câiz midir? Bir erkek, sahibi olduğu fabrikasında...
Dua
Kendim için ne söylemeliyim? Bedevîler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin huzuruna çıkınca, akıllarına gelen her...
Sihir, sebebi gizli ve ince olan şey demektir. Türkçe’de buna ‘büyü’ deniliyor. Bunu sanat haline...
“Şu işi veya şeyi yarattım” yada “yaratacağım” demek câiz midir? Bazı kardeşlerimiz manasını bilmeden “şu...
Sünnet ne demektir? Ehl-i Sünnet Nedir? Ehl-i Sünnet, kısaca; Hz. Peygamber’in sünnetine uyan ve Hz....
Müslüman olmayanların günlerini kutlamak Gayr-ı müslimlere benzemek ve onlarca kutsal sayılan gün ve vakitlerde onlar...
12