Gülistan Menü

Mısır’da yaşamış büyük İslam âlimlerinden ve mutasavvıflardandır. Ömrünü İslam’a ve imana hizmete adamıştır. Şeriata bağlılığını,...
İmam Şâzilî (en bilinen adıyla İmam Ebu’l Hasan Şazeli) Hazretleri tasavvuf ve tarîkat tarihinde bilinen...
Şeyh Edebali Hazretleri, Osmanlı Devleti’nin manevi mimarıdır. Diğer beyliklerde bir Şeyh Edebali Hazretleri gibi yol...
“Dâimâ hizmet ve gayret içinde ol! Çünkü hayatın gerçek lezzeti, hiç bezginliği olmayan bir yorgunluktadır.”...
Kısa hayatı Mevlana Halid-i Bağdadi kuddise sirruh asırlara damga vuran, hizmetiyle çağları aşan, irşadda destanlar...
Anadolu velîlerinin büyüklerinden, zamanının kutublarındandır. Hem Nakşidir hem Kadiridir. İsmi, Ahmed bin Hâcı İbrâhim’dir. 769...
Sadi Şirazî Hazretleri İslam alimlerinden ve büyük velilerdendir. Asıl adı Müslihüddin Şeyh Sadi’dir.1193 (H.589) de...
Hazreti Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem Efendimizin torunlarından, ehlibeytin imamlarındandır. Ashab-ı Kiramı gören ve onlara uyan...
Tarih sayfalarına isimleri altın harflerle yazılan gönül sultanlarından birisi de Ebu’l Hasan Harakani Hazretleridir. O’da...
Hasan-ı Basri, Tâbiînin büyüklerinden olup, Zâhid, muhaddis, fakîh ve müfessirdir. Adı, Ebû Sâid el-Hasan b....
Mevlana ve Rûmî, kendisine sonradan verilen isimlerdendir. “İlim öğrenip istifade ettiğimiz efendimiz” anlamında Mevlana ismi...
İlmi talep eden kimselerden olun   “Ey Muhammed! De ki; hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur...
Tevbe ne demektir? Tevbe, lügatte; geri dönme manasına gelir. Tevbenin diğer bir anlamı da günahları...
Günahtan tiksinmemek neler kaybettirir ve kazandırır? Tevbeye muvaffak olabilmek için sofiler birçok usuller tayin etmişlerdir;...
İnsanların en cömerdi Efendimizdi -aleyhisselam- Abdullah ibni Abbas radıyallahu anh, çocukluk çağını Peygamber Efendimizin yanında...
Allahu Zülcelâl a yeti kerimede şöyle buyuruyor: “Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, artık onu...
Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur: “Kabirdeki ölü, suya batan...
Hicretin 10. yılıydı. Müslümanlar Peygamber sallallahu aleyhi vesellem Efendimizle birlikte Haccetmek üzere Mekke’ye akın etmişlerdi....
Adalet, hoşgörü ve merhamet İslam’ın, kısa bir zamanda yeryüzünün çok farklı coğrafyalarında yayılmasının, elbette çok...
İnsan için en güzel ahlak, tevazudur. İnsan, tevazu elbisesinden daha güzel bir elbise giymemiştir. Her...
Allah’a kulluk yapmak için varız! Allah-u Zülcelâl bir ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur: “Peygamberlerin vazifesi, ancak...
İslam’ı ve Müslümanlar’ı tarihsel düşman olarak bellemiş bulunan Batı’nın, bu düşmanı ortadan kaldırmak veya en...
İmam Şafiî rahmetullahi aleyh hazretleri, hadisleri yani sünneti inkar inkâr edenleri “Bütün haberleri reddedenler ve...
“Ümeyye İbni Abdullah İbni Halid, Abdullah ibni Ömer’in (radıyallahu anhum ecmeıyn) yanına gidince şöyle bir...
Muhammed Abad Melikoğlu Hocaefendi Kimdir? 1976 yılında Diyarbakır’ın Silvan ilçesinin Kayadere (Ferhend) köyünde doğdu. İlk...
Kalplerin Şifası, yüceden bir ses veriyor, derinden bir soluk taşıyor hayatımıza. Bastığı her yeri kurutan,...
Gülistan: Öncelikle vakit ayırıp, söyleşi talebimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bize Seyda hazretlerini anlatmanızı...
Seyda Muhammed Konyevi Hazretleri bir İslam alimi olarak Müslümanların birlik ve beraberliğine önem verir, bu...
Cehennem ateşi sizi ağlatmadan, ağlayınız! Allah-u Zülcelal ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur:”O gün, cehennem de (zebaniler...