Gülistan Menü

Âlimleri eleme boğan yüzyıl Güneydoğu’da ücra bir köy… Bir aile göç ediyor. Üç beş parça...
Allah-u Zülcelal ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur: “Ey Muhammed! Rablerinin rızasını dileyerek sabah akşam O’na ibadet...
Öncülerden olmak fedakârlık ister Hz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahirete  irtihallerinden bir müddet sonraydı....
İslam aleminin çok zor günler geçirdiği bir devirdeyiz. Esasen ümmetin hemen her asırda karşılaştıkları çeşitli...
Allah-u Zülcelal ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur: “Allah’a karşı gelmekten sakınanlar, cennetlerde ve ırmakların başındadırlar. (Onlara)...
Allahu Zülcelâl, ayeti kerimede şöyle buyuruyor; “(Artık bütün) yüzler (ezelde ve ebedde) diri ve herşey’e...
İmanın ta kendisi Vesvese konusunda Ebu Hüreyre radıyallahu anhın rivayet ettiği bir hadîs-i şerîf’te buyruluyor...
İblis insana hased etmiştir! Allah-u Zülcelal Kuran-ı Kerim’de insanoğluna, başka bir kaynaktan elde edemeyeceği veya...
Rab, Melik ve İlah olan Allah’a sığınıyoruz ! “De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine, İnsanların...
Tasavvuf; zühd ve verâ Abdülkerîm Kuşeyrî’ye (ö. 465/1072) göre; Hz. Peygamber’in sohbetinde bulunanlara Sahâbe, sahâbenin...
Takdim Hemen her devirde; Peygamber Efendimizin sahih hadislerinde haber verdiği ‘mehdiyet’ kavramını suistimal edenler olmuştur....
Kalbimizi el-Vahid olan Allah’a teslim edelim “(Ey Habîbim!) İşte gerçekten şunu bil ki, Allah’dan başka...
Bir Arif-i Rabbani zuhur eder de söndürür fitnelerini Ehl-i Sünnet her daim büyük isimler ile...
Nizamülmülk’ün dua orduları Büyük Selçuklu devletinin ünlü veziri Nizâmülmülk, alimlerin ve tasavvuf büyüklerinin halkı irşad...
İspanya’dan Konya’ya kadar… “Tasavvuf bu toprakların, bizim diyarımızın, dünyamızın nesidir?” diyenlere cevabım tek kelime ile...
Allahu Zülcelâl, ayeti kerimede şöyle buyurmuştur: “İman edip salih amel işleyenler ve Rablerine karşı edepli...
“Sana vahyolunan kitabı güzel güzel oku ve namazı kıl, sahih namaz, edepsizlikten ve uygunsuzluktan nehyeder...
2000 yılında Amerika’nın o zamanki Başkanı Clinton şöyle demişti: “20. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılması ile...
Tasavvufu Bilmek İçin Gayelerini Anlamak Lazım Tasavvuf, emir ve nehiy tahtında sabretmektir. Tasavvuf, isterse kovsun,...
Nefsi başıboş bırakmamalı   Allahu Zülcelâl bir ayeti kerimede şöyle buyurmuştur: “Çünkü nefis, daima kötülüğü...
Niçin iki yakamız bir araya gelmiyor? Biraz kırıcı, biraz kötü niyetli, biraz itici gibi gelebilir...
Hidayet, şifa’nın ve hayrın kaynağı Son zamanlarda, mütedeyyin camiada da “İçim daralıyor”, “Bunalımdayım”, “Sıkıntıdan patlamak...
Gerçek âlimler ve aldatanlar ‘Ledün’den pay sahibiyim’ edebiyatı   “Modern çağın en büyük eksiği nedir?”...
Bizler; dünyaya neden geldiğimizi, nasıl gitmemiz gerektiğini, gittiğimizde nelerle karşılaşacağımızı bilmeyen insanlardık… İşlediği günahıyla övünen,...
“Hakk’ı söyleme konusunda sultan dâhil hiç kimseden korkma!” İlimde, İbadette, Takva’da zirve ve en büyük...
“Âlem buğday ben saman, Herkes yahşi ben yaman!” Şâhımız Nakşibend Hazretleri, kendisine kadar “Hâcegân Yolu”...
İmam Nevevî, İslâm tarihinde en önde gelen fıkıh âlimlerindendir. Hicrî 7. asrın hadîsçilerinden, meşhur İslâm...
Hak ve hakikatin peşinde olan her adem oğlunun tanıdığı, sevgi ve derin muhabbet beslediği; edeben...
Evliyânın büyüklerinden olup, adı Ahmed bin Muhammed’dir. İbn-i Atâullah İskenderî, Tâcüddîn-i İskenderî isimleriyle tanınmış, meşhur...
Zünnûn-i Mısrî Hazretleri devbir ilim adamı olmasının yanında kelimenin tam anlamıyla zahid mutasavvıf bir sûfîdir....