Gülistan Menü

Yaşananlar ve ‘Takriri sukun” yasaları Osmanlı coğrafyası parçalanıp, üzerinde kırka yakın devlet kurulduğundan beri Müslümanlar...
Dini güzel yaşamak için birlik olmanın adı cemaat Cemaat, köken olarak Arapça “toplanmak” anlamındaki “cemea”...
Rasulullah’tan ne öğrenmişlerse aynıyla öğretegelmişlerdir Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allahu Teala’ya, sâlat ve selam yaratılmışların...
İnsanı mahveden iki hastalık İnsanı mahveden, helak eden iki kalbi hastalıktan birisi gıybet diğeriyse nemime...
Tasavvuf nedir? Tasavvuf, ebedi saadete ulaşmak amacıyla, zahirin ve batının tamirini; ahlakın tasfiye ve nefsin...
Tasavvufun kaynağı Abdülkerîm Kuşeyrî’ye (ö. 465/1072)  göre; Hz. Peygamber’in sohbetinde bulunanlara Sahâbe, sahâbenin sohbetinde bulunanlara...
İlimde derya bir alim ve destansı mücadelesi 900 yıl kadar öncesine gidelim. İslâm medeniyetinin en...
Tasavvufun gayesi Tasavvuf, kalbin ve nefsin iyi ve kötü hallerini bilip, kötü hallerden temizlenmeyi ve...
Allah’ın rahmeti gazabını geçmiştir Allah-u Zülcelâl ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur: “Onlar ki, iman etmişler ve...
İmam Şafii rahmetullahi aleyhin, özlü ve ikaz edici manası sebebiyle Sure-i Asr hakkında şöyle dediği...
Allahu Zülcelâl, ayeti kerimede şöyle buyurmuştur: “İman edip salih amel işleyenler ve Rablerine karşı edepli...
Kıpkızıl kar fırtınası Takvimler 1 Ocak 1900’ü gösterdiğinde, sanki koca dünyanın üzerine bir kar yağmıştı....
Kimdir hafız? “Hafız” Arapçada “koruyan, ezberleyen” anlamına gelir. Zira o, “korumak, ezberlemek” anlamına gelen “hıfz”...
Tevbe edenlere mükâfatlar var Allah-u Zülcelâl ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur: “Ancak tevbe edenler, nefislerini ıslah...
En Güzel Rehber İlim İnsan için Allah-u Zülcelal’in rızasına giden en güzel rehber ilimdir. Çünkü...
Bilindiği gibi “Mezhepsizlik Dinsizliğin Köprüsüdür” sözü, yirminci yüzyılın yetiştirdiği en büyük âlimlerden ve son Osmanlı...
Allah-u Zülcelal  ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur: “(O sayılı günler) Ramazan ayıdır ki Kur’an onda (ki...
Utanmaktan utanılır oldu… İnsanın özünden uzaklaştığı, kendine yabancılaştığı ve insanlık hasletlerinden birer birer koptuğu bir...
Olmazsa olmaz bir insanlık vasfıdır hayâ… Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi vesellem buyuruyor ki; “Her bir...
Kalp temizliği sadakattendir   Kalp temizliğinin, dinimiz İslâm’da çok büyük bir yeri vardır. Zaten kalp...
Vasat Ümmet’in şiarı adalettir Allah-u Zülcelâl bir ayet-i kerimede buyuruyor ki: “Böylece, sizler insanlara birer...
Şu husus tarihî bir gerçektir ki, Alemlerin Efendisi, zulüm ve anarşi içinde boğulmakta olan insanlığı,...
Sözlükte “Al­lah’a dönüş ve yöneliş” anlamına gelen tövbe, dini terim olarak “günahtan Allah’a dönme” anlamıyla...
Allah’ın sevdiği kullar Allah-u Zülcelâl, Kur’an-ı Kerim’de birçok ayet-i kerimede bazı kullarını sevdiğini bildirmiştir. Bir...
İlk kıblemiz Mescidi-i Aksa’dır! “Kulunu (Muhammed sallallahu aleyhi vesellemî) bir gece Mescid-i haramdan (alıb) Mescid-i...
Allah müminleri müjdeliyor Allahu Zülcelâl, ayeti kerimede şöyle buyurmuştur: “Muhakkak Allah, iman eden kimselerin sahibidir....
Millet gerçekte ne demektir? Allah-u Zülcelâl bir ayet-i kerimede şöyle buyuruyor: “Ey insanlar! Doğrusu biz...
Kardeşliğin temeli; İman Yüce Allah, Hucurat suresi 10. ayet-i kerimede “İnananlar ancak kardeştirler.” buyurarak inananların...
‘Kalb nazargah-ı ilahidir’   Allah-u Zülcelâl, Kur’an-ı Kerim’deki birçok ayet-i kerimede kendi Zat’ını bizlere, O’nu...
Böbürlenerek yürüme Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi vesellem Mekke’nin fethinden sonra Medine’ye dönmüştü. Arap kabilelerinin çoğu...