Gülistan Menü

Allah-u Zülcelâl, bir ayet-i kerimede nefis hakkındaşöyle buyuruyor:“Nefse ve onu en güzel bir biçimde şekillendirene;sonra...
Yazar:Hatice Kübra Ergin Enes bin Malik radıyallahu anhudan şöyle rivayet edilmiştir: “Alkame adında bir genç...
Gülistan: Hocam, sizin Kur’an-ı Kerim’i daha iyi anlamak için ilmî çalışmalarınız var. Bu çalışmalarınızda indi...
Allah-u Zülcelâl bir ayet-i kerimede şöyle buyuruyor: “Rabbinin makamından (ona vereceği hesaptan) korkan ve nefsine...
Kurban; sözlükte; yaklaşmak, birine yaklaşmaya vesile edilen şey, manasına gelir. Kur’an-ı Kerimde de Allah’a yakınlık,...
Gülistan: Hocam camilerin hayatımızın merkezi olduğunu veya olması gerektiğini biliyoruz. Bu konuda neler söylemek istersiniz?...
İslâm dünyasının hâli hepimizin malumu… Her kıtadan ah-u enin yükseliyor… Filistin’de müslümanlar açık hava hapishanesinde...
Allah-u Zülcelâl insanları ve cinleri yarattığı için, onların hem zâhirî hem mânevî yönünü, yani kalbinin,...
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: “Ey İnsanlar! Allah’tan hakkıyla sakının, takvalı olun ve...
Abdullatif Acar; 1973 Yılında Erzurum’un Narman ilçesine bağlı Samikale köyünde doğdu. İlkokuldan sonra 1988 yılında...
Ebû Hureyre radıyallahu anhın rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur: “Her...
Bu dünyada insanlar serbest olarak davranabilirler, sorgu yoktur, cevap yoktur. Ama ahirete gelince, Allah-u Zülcelâl...
Hz. Ali radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem bir gün ashabına sordu: “Gençlerinizin fıska...
Tasavvuf yolunun esası nedir? Tasavvuf adı altında istismarlar da yapılabiliyor. İslam’ın manevi bir derinlikle yaşamak...
Üç ayların manevi ikliminde, çok önemli bir konuyu ele alıyoruz. Bilindiği gibi, bir insanın ebedi...
Gülistan: Son zamanlarda Sünneti reddeden, Kur’an mealiyle amel etmek  yeterlidir diyen bir kesim(Mealistler) ortaya çıktı....
Efendim, bazı kesimler, “Mürşide niçin ihtiyaç vardır? İnsan kendisi tevbe edemez mi?” diyor. Cemaatler ve...
Rasulullah sallallahu aleyhi veselleme muhabbet etmek ve sünnetine uymak gerekli midir? Evet gereklidir. Peygamber sallallahu...
Son zamanlarda insanlığın atası Hz. Adem aleyhisselamın yaratılışı üzerinde tartışmalar çıkarılıyor. Bu konuları Molla Ahmet...
Bu dünya, amel yeridir; ahiret ise mükafat veya ceza yeridir. Onun için bu dünyada amel...
Boyun eğmek, kabullenmek ve neticesinde selamete çıkmak anlamlarına gelen teslimiyet, Kuran-ı Kerim’de Müslüman’ın, Allah Teâlâ’nın...
Allah’ın Selamı, Rahmeti, Bereketi, hepimizin üzerine olsun. Ahir zamanda gündemimiz hızla değişiyor; bize asıl odaklanmamız...
Allah-u Zülcelâl insanları ve cinleri yaratmış ve onları Âdem aleyhisselamdan kıyamet kopuncaya kadar imtihan ediyor....
Hz. Ömer radıyallahu anhunun hilafeti zamanında başından geçen hadise meşhurdur: Hz. Ömer ile Abdullah ibn-i...
Bizler, bu dünyada doğduğumuz günden ölüm anımıza kadar imtihan içindeyiz. Son nefese kadar verilen mühlet...
Allah-u Zülcelâl hiçbir zaman kendi kullarını, kelamını indirmeden, onlara emir ve nehiylerini bildirmeden sorumlu tutmamıştır....
İslam alimleri dini şöyle tarif etmişlerdir: “Allah-u Zülcelâl tarafından vahiy yolu ile Peygamberlere indirilen, insanların...
Onu diğer engellilerden ayıran en bariz özelliği, neşeli, hayatla barışık ve çevresine moral kaynağı oluşu…...
‘Bismillah’ diyerek başlayalım. Kudret ve azamet sahibi Allah’ın selamıyla tüm müminleri selamlayalım. Modern dünyanın insanı...
Allahu Zülcelâl, kullarına çok şefkatli ve merhametlidir. Bizlere selametli, güzel ve dosdoğru yolu gösterir. Peki,...