Gönül Dünyamız

Tasavvuf… İslâmi ruh ikliminin, su gibi, güneş gibi, ağaç gibi, ana unsuru… Belki de hepsi...
Kalplerin gıdası ve yolculuğun azığı Her mü’mine her hal-u karda üç şey lazımdır: Tutacağı emirler,...
Karşılık beklemeden yardımcı olmak anlamındaki hizmetin tasavvuf kültürü içinde önemli bir yeri vardır. Horasan tasavvufunun...
“Kim vermiş, kimden alınmış” bilinmezdi… Eskiden köylerdeki mahallelerin her birinde beldenin ‘Emin’leri olurdu. Bazı bölgelerde...
İslam medeniyetinde, insan terbiyesiyle doğrudan ilgilenen ve bu alanda çalışmalar yapan, bir anlamda İslam etik...
Geçmiş büyüklerin en başta gelen ahlâkı Kur’ân ve Sünnet’e sarılmaları, asla bundan taviz vermemeleriydi. Onlardan...
Şeriatla tasavvufu ayırmaya kalkışanlar; ‘Bilin ki tasavvuf şeriattan ayrı değildir!’ Tasavvuf, Kur’an ve sünneti tüm...
Tasavvufî eğitimde başarılı olabilmek için şahsî gayretlerin yanı sıra fıtrî kabiliyetlerin yani isti‘dadın da büyük...
Terbiyei nefs ne demektir? Dünya hayatı kendisine süslendirilen nefs-i emmâre (insan nefsinin en aşağı mertebesi,...
İnsan aklıyla değil, kalbiyle düşünür! Kalb fiil masdarı olarak “bir şeyi değiştirmek, bulunduğu yönden başka...
Nefsanî olarak yaşanan bir dünya hayatı, helake götüren hile ve desiselerle doludur. Hz. Mevlana kuddise...
İsrâ ve miraç mucizesinin merkezi, ilk kıblemiz, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebi gibi bir harim…...
Eskiden fakir ve yoksullar nasıl bilinirdi? Yakın zamana kadar köylerde mahallenin fakir fukarasını, o beldenin...
Fitnelere karşı hazırlıklı ol! Şu hususu iyi belle ki, âdemoğlunu kurtuluşa götürecek en güzel şey,...
Dini, ahiret merkezli bir yaşam tarzını toplumsal hayattan ötelemeye çalıştığınızda, yok saydığınızda beraberinde yüzlerce yıllık...
Mürşidsiz yol alınmaz… * “İlim; dünyada şeref, ahirette izzet (kaynağı)dır. (Gerçek) ilim; seni cehaletten kurtarıp,...
Rızık endişesi ve mal toplama sevdası   Günümüzde müslüman kardeşlerimizi, ruhlara hayat veren dinimiz İslam’ı...
Hayır ve bereket ayı Ramazan senenin 12 aylarından bir ay’ın ismi olan ve bu ayın...
Bir hal ilmidir tasavvuf, yaşanarak anlaşılır Dünyayı ve âlemleri eksiksiz olarak yaratan Allah Teâla, yarattığı...
ESAD ÇOŞAN HOCAEFENDİ KİMDİR? Nakşibendi mürşidlerinden Mehmet Zahid Kotku Hazretlerinin halifelerinden, hadis-i âlimi, ömrünü İslam’a...
Görünmeyen abidelerimiz Ömrünü Osmanlı mezarlıklarını araştırmaya vakfetmiş “deli”lerden olan Fâzıl İsmail Ayanoğlu, “Ortada mevcut yüksek...
“Tasavvuf nedir?” diye sorulduğunda insanlardan net bir cevap çıkmaz. Çünkü bu konuda büyük bir bilgi...
İnsanız; Kabil gibi hatalara düşebiliriz, günah işleyebiliriz. Ama ne olursa olsun, babamız Hazreti Adem aleyhisselamı...
Karanlık kuşatınca ruhumuzu, sarınca dört bir yanımızı gölgeler, yolumuzu aydınlatacak bir ışık ararız.   Şems...
Vuslata en büyük vesile ‘KALP’   Hiç kimse, kalbin kötü vasıfları olan hırs, hased, riyâ,...
Sünnet aydınlık kaynağıdır Sünnetin, zamana bereket getirdiği malumdur. Zamana ve ömre bereket veren şey ise...
Ecdattan Kalan Namazgâhlarımız Ne Haldeler? Namazgâh; açık cami, açık mescid Namazgâh Mahallesi, Namazgâh Sokağı, Namazgâh...
Hakiki mürşidler ve evsafları Mürşid; Resûlullah sallallahu aleyhi vesellemin yolundan giden, insanları irşat eden, doğru...
Ashab-ı kiram ve evliya, hep hizmet basamağın üzerinde yücelmişler. Yani ömürleri boyunca Hazret-i Peygamber sallallahu...