Foto Galeri

İbn-i Semmâk hazretleri, çok tesirli vaaz etmekle tanınan bir hadis âlimiydi. Hadis ilminde imam olmasının...
Hicri yılbaşımız 1 Muharrem, İslam aleminin gerçek takvimi olan ay takviminin başlangıcıdır. Müslümanlar Ramazan, hac,...
Cüneyd-i Bağdadî rahmetullahi aleyh, evliyaların büyüklerinden, tasavvuf terimlerini, usul ve esaslarını tesbit ederek tasavvufun ortaya...
Abdulkadir Geylanî kuddise sırruh şöyle demiştir: “Günahların kötü bir kokusu vardır. Allah’ın nuru ile bakanlar...
Dâvâ adamı ve mücadele insanı Hasan el-Bennâ’nın bir sözü var: “Bir müslümanın yapacağı işler, vaktinden...
Hz. Ebubekir radıyallahu anh bir gün hutbe irad ederken şöyle buyurmuştur: “Ey insanlar! Büyüklenmekden sakının....
Bir Bursa seyahatimizde, Ulu Camide öğle namazımızı edâ ettikten sonra çıktık. Eşim, arabayı otoparktan alırken,...
Şazeli Tarikatının büyüklerindendir   Evliyanın büyüklerinden. İsmi Ahmed bin Muhammed’dir. İbn-i Atâullah İskenderi, Tacüddin-i İskenderi...
Batıda Hıristiyan olup da İslamiyet’i seçenlerin sayısı, özellikle son yıllarda on binlerle ifade ediliyor. Onların...
Hıristiyanken ateist olması Ben, İngiltere’de Hıristiyan olarak doğdum. Vaftiz edildim ve bugün elimizde bulunan İncil’de...
Kur’an ve sünnete ölümüne bağlıydılar Allah kendilerinden razı olsun, onlar, bir gölgenin sahibini takip ettiği...
Hüzünsüz bir neşe ve darlıksız bir bolluk olmaz. Abdulkadir Geylani -rahmetullahi aleyhi-   Başkasının kötü...
Falan dereyi geçseydin… Abdurrahman-ı Tahi kuddise sirruh, miladi 1831 yılında Şirvan kasabasında doğdu. Miladi 1886...
Bocalayıp duranlar; münafıklar… “İslâm tarihi incelendiğinde, her dönem yaşayan insanların üç sınıftan birine dâhil oldukları...
Şam’ın bağrında filizlenmiş koca bir çınar; âlimlerin büyüklerinden, nakşibendi tarikatının neferlerinden, Allah dostu, veli zat…...
Arı bal yapar, fakat balı izah edemez. Şair, şiiri yazar nasiplenenler olur ama fikre ters...
Bir devre damga vuran âlim Bir dönem düşünün ki, devlet başında düşmanları tarafından bile Muhteşem...
Fransa’sızlar Cezayir’i işgal ettiklerinde üstünlük sağlayarak mücahidlerden bir gurubu esir alırlar. İnfaz etmek için hepsini...
İmam Kuşeyrî olarak bilinen Abdülkerim b. Hevâzin b. Abdülmelik en-Nişâbûrî el-Kuşeyrî kuddise sirruhu, Miladi 986’da...
Kim bir şeyi severse, onu başka her şeye tercih eder. İşte sevginin manası budur. Yoksa...
Bu gün benim doğum günüm.Çocuktum ..Oyunlara renklere şekerlere taylı çikolatalara hasret ,sevincim üzüntüm acım hep...
Muhâsibî’nin tam adı, Ebu Abdullah Hâris b. Esed el-Basrî’dir. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte,...
Zenginlik de bir imtihandır… Her insan bulunduğu halde imtihandadır. Yoksul, yoksulluk halinde imtihanda; varlıklı da...
AKILLILAR ONLARLA KONUŞMAZLAR Dinî hükümleri kendi aklıyla anlamak ve aklı ona rehber etmek isteyen, peygamberliğe...
Sinek dediğimiz küçücük canlı, hakikatte insanı tefekkür ufkuna kanatlandıracak bir sanat harikasıdır. Haklarında ciltler dolusu...
Almanya’ya tahsil amaçlı giden bir vatandaşımızla tanışıp İslâm’ı seçen Abdullah Halis, Türkiye’de başına gelen bir...
Yakub-i Çerhi kuddise sirruhunun tasavvuf yoluna ilk intisabı Şah-ı Nakşbend Hazretleriyledir. Ancak seyr u sülûkünü...