Altın Sayfalar

Allah-u Zülcelâl nusret ve inayetine çok ihtiyacımız var. Rabbimiz bu ayet-i kerimede Allah’ın yardımına kavuşmanın...
“Lâ ilâhe illallah” ifadesi içerisinde “lâ Şâfi illallah” yani “Allah’tan başka şifa verecek hiç kimse...
Gençler ve orta yaşlardakiler de yaşlanınca gideriz diye ertelememeli, fırsat eldeyken cemaat sevabını kaçırmamalıdır. İslam’da...
İslam aleminin yetiştirdiği bilginlerden biri de, Mısır’da yetişen büyük astronomi âlimi İbn-i Yunus’tur. Tam adı...
Biz Allah’a aitiz. Ondan geldik, yine Ona döneceğiz. Bu dünya bizi asıl yurdumuza götüren bir...
Ebû Turâb el-Nahşebi rahmetullahi aleyh, Horasan evliyalarının büyüklerindendir. Asıl adı Asker bin Husayn olduğu hâlde...
Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Sadaka...
Dünya tarihine yön vermiş Müslüman bilim insanlarından biri de İbn Haldun’dur. Ancak o tabiat bilimleri...
Cüneyd-i Bağdadî rahmetullahi aleyh, evliyaların büyüklerinden, tasavvuf terimlerini, usul ve esaslarını tesbit ederek tasavvufun ortaya...
İyi bir mü’min olabilmek için sevdiği kimseyi Allah için sevmek gerekir. Sevmediğini Allah rızâsı için...
Huzeyfe radıyallahu anh’den; demiştir ki, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: ” ‘İnsanlar iyi...
İslam tarihinin yetiştirdiği büyük dahilerden biri de Piri Reis’tir. Amerika’yı gösteren Dünya haritaları dünya meşhur...
Aldanma dünyaya fani cihandır bu, Kendi aşikâr ateşi gizli külhandır bu, Giden gelmez iki kapılı...
Dâvûd-u Tâî hazretleri, tasavvuf yolunun büyüklerinden, zühd ve takvasıyla meşhur bir evliya idi. Tam ismi,...
Bugün üstün teknoloji ürünü cihazlar deyince hep batı akla geliyor. Oysa tarihte ilk kez robotlar...
Oruç; İslâm’ın dördüncü emridir. İnsanın mânevî yönden gelişmesini sağlar. Oruç tutan kimseyi kötü davranışlardan ve...
Günlerden, Müslümanların Uhud Savaşı’nda fazlaca şehit vermiş olarak Medine’ye döndüğü gündü.  Başta Allah Rasûlü aleyhisselatu...
Birkaç sene önce idi. Her Ağustos ayında olduğu gibi yine memleketimiz olan Erzincan’a bağlı, Kemah’ın...
Dünya tarihine yön vermiş Müslüman bilim insanlarından biri de el- Hârizmî’dir. Müslüman bilginler, batının ortaçağ...
Kur’an-ı Kerim’de bildirilenlerden başka Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi vesellem, hadis ve sünnetleriyle hüküm koyabilir mi?...
Abdullah İbnu Mes’ud radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Kim gam ve tasalarını...
Allah Teâlâ; kullarına âdil olmayı, adaleti ayakta tutmayı emreder; kötülüğü ve haksızlığı yasaklar. Hakkı korumayı,...
Peygamberimiz, inanan büyük, küçük herkes için güzel bir örnektir. Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Andolsun ki, Rasûlüllah,...
Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem, Allah’ın vahiy meleği vasıtasıyla gönderdiği ayetleri insanlara okuduğu, dinini tebliğ ettiği...
Cabir bin Hayyan, kimya deneylerini ilk kez düzenleyen, kendi geliştirdiği deney araç gereçlerini kimyanın hizmetine...
Tarih, bir milletin hafızasıdır. Tarihini bilmeyen veya çarpık şekilde öğrenen bir kişi hafızasını kaybetmiş gibidir,...
İyilik, güzel huylu olmaktır. İnsanın iyiliği ahlâklı olmasından anlaşılır. Hayırlı insan güzel huylu olandır. Allah’ın...
İslam medeniyeti, hikmet, nezahet ve zarafet medeniyetidir. İnsan ruhunun manevi yönünü inkişaf ettiren tasavvuf irfanı...
Elimizdeki fotoğraf makinelerinin geliştirilmesine imkan veren optik bilgilerin, ilk kez İbnü’l-Heysem tarafından keşfedildiğini biliyor muydunuz?...
Ebû Umâme radıyallahu anh’ın rivâyet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Allah...