2018

‘Bismillah’ diyerek başlayalım. Kudret ve azamet sahibi Allah’ın selamıyla tüm müminleri selamlayalım. Modern dünyanın insanı...
Allahu Zülcelâl, kullarına çok şefkatli ve merhametlidir. Bizlere selametli, güzel ve dosdoğru yolu gösterir. Peki,...
HADİS-İ ŞERİF Ebu Hureyre radıyallahu anh, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle buyurduğunu...
Yaşananlar ve ‘Takriri sukun” yasaları Osmanlı coğrafyası parçalanıp, üzerinde kırka yakın devlet kurulduğundan beri Müslümanlar...
Dini güzel yaşamak için birlik olmanın adı cemaat Cemaat, köken olarak Arapça “toplanmak” anlamındaki “cemea”...
Rasulullah’tan ne öğrenmişlerse aynıyla öğretegelmişlerdir Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allahu Teala’ya, sâlat ve selam yaratılmışların...
Kaçılamaz bir hakikattir ölüm! İnsan nerede durursa söylenen sözü ve hareketi, o durduğu yere göre...
Duha namazının vakti ne zamandır? Duha; güneşin doğuşundan yaklaşık 45-50 dakika sonra güneşin yükselip ışığının...
Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor: Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellemin ashabından Ebû Ma’lek (radıyallahu anh)...
TAKDİM Hayatlarını, Peygamberimizin hayatını örnek alarak yaşayan ve bereketlendiren ve bunun neticesinde ümmetin seçkinleri arasında...
İlmin şeref ve fazileti Kalemi yaratan ve insana kalemle yazmayı öğreten Allah’a hamd olsun! Allah’ın...
Hedef Müslümanlardı, istikamet üzere olan cemaatlerdi Yemek yerken lokma boğazında kalmış ve boğularak ölmüş birini...
Marjinal gruplar İdeolojiler mevcut sistemlerin yanlışlarına tepki olarak doğdu. Her ideoloji hakikatin tek olduğunu ve...
“Bağıra bağıra ağlamak isterdim…” İnsan, dünyalık bir çok şeyden mutlu olabilir belki; ama hangi mutluluk,...
Bu ömür bizim için çok önemli bir fırsattır. Ama biz, sanki hiç bir şey yokmuş,...
‘BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM’ Besmele, “Bismillahirrahmanirrahim” ayeti mealince, Rahman ve Rahim olan Allah’ın (Celle Celaluhu) adıyla, esirgeyen ve...
Bir Bursa seyahatimizde, Ulu Camide öğle namazımızı edâ ettikten sonra çıktık. Eşim, arabayı otoparktan alırken,...
İnsanı mahveden iki hastalık İnsanı mahveden, helak eden iki kalbi hastalıktan birisi gıybet diğeriyse nemime...
Tasavvuf nedir? Tasavvuf, ebedi saadete ulaşmak amacıyla, zahirin ve batının tamirini; ahlakın tasfiye ve nefsin...
Tasavvufun kaynağı Abdülkerîm Kuşeyrî’ye (ö. 465/1072)  göre; Hz. Peygamber’in sohbetinde bulunanlara Sahâbe, sahâbenin sohbetinde bulunanlara...
İlimde derya bir alim ve destansı mücadelesi 900 yıl kadar öncesine gidelim. İslâm medeniyetinin en...
Tasavvufun gayesi Tasavvuf, kalbin ve nefsin iyi ve kötü hallerini bilip, kötü hallerden temizlenmeyi ve...
* Nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki hiçbiriniz, ben kendisine ebeveyninden, çocuğundan ve...
Mürşid-i Kâmil’in lüzumu Bir mecliste tasavvuf söz konusu olduğunda konuşulan konulardan birisi de bir şeyhe...
Aşk, ruhun coşkusudur. Aşk, sevgi çağlayanının coşarak sevgiliye doğru akmasıdır. Aşk; sevginin ruhta yerleşip meleke...
Vuslata en büyük vesile ‘KALP’   Hiç kimse, kalbin kötü vasıfları olan hırs, hased, riyâ,...
Konya iline varınca ovanın düzlüğünde kurulmuş bir kent karşılar sizi. Geceleyin binlerce semazen hücresinde kandillerini...
Batı dünyasından elimize geçen ve ölümle alâkalı olan çeşitli yazılar, İslâmiyet’in her yaş grubu için...
Şeyh Akif Efendi bir gece, evinin penceresini açmış iç dünyasıyla baş başa olduğu bir sırada,...
Ailede rol paylaşımı Anne ve babalar olarak hepimizin muzdarip olduğu bir konu, çocuk yetiştirmek. Burada...