Gönül Dünyamız
Allah-u Zülcelâl nusret ve inayetine çok ihtiyacımız var. Rabbimiz bu ayet-i kerimede Allah’ın yardımına kavuşmanın çaresini göstermiş: “sabır ve namaz.” Cüneyd-i Bağdadi kuddise sırruh namazda aklına bir düşünce gelirse namazını yeni baştan kılardı. Alimler, bize salih amel ve ibadetlerin nasip...
“Lâ ilâhe illallah” ifadesi içerisinde “lâ Şâfi illallah” yani “Allah’tan başka şifa verecek hiç kimse yoktur,” manası da vardır. Peygamberlerin birçoğu Kur’an-ı Kerim’de taltif edilirken, tebcil edilirken: “Allah’a şükreden salih kullar,” olarak anılır. Aynı olayı bir psikolog, bir sosyolog, bir...
Kuran-ı Kerim’de Rabbimiz bize geçmiş Peygamberlerin veya salih kişilerin dualarından örnekler verir. Bu dualardan biri de, İsrail oğullarından itaat ehli mücahid müminlerin duasıdır. İsrâiloğulları doğru yoldan ayrıldıkları için Allah-u Zülcelâl onlara düşmanlar musallat etmişti. Bu düşmanlar karşısında yenilgiye uğrayıp yurtlarını...
İbn-i Semmâk hazretleri, çok tesirli vaaz etmekle tanınan bir hadis âlimiydi. Hadis ilminde imam olmasının yanında hikmetli sözleriyle binlerce insanın irşadına vesile olmuştur Zühd ve ahlâk konularına ağırlık vermesi sebebiyle bazı tasavvuf tabakat kitaplarında İbn-i Semmâk rahmetullahi aleyhin görüşleri önemle...
Gençler ve orta yaşlardakiler de yaşlanınca gideriz diye ertelememeli, fırsat eldeyken cemaat sevabını kaçırmamalıdır. İslam’da cami ve cemaat çok mühimdir. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi vesellem Medine’ye hicret ettiği zaman ilk işi Kubâ’ya ve Medîne-i Münevvere’ye bir mescit inşâ etmek olmuştur....
İslam aleminin yetiştirdiği bilginlerden biri de, Mısır’da yetişen büyük astronomi âlimi İbn-i Yunus’tur. Tam adı Ali bin Abdurrahmân bin Ahmed bin Yûnus es-Sadefî’dir. Avrupa’da ise Aben Jenis adıyla tanınmıştır. Mısır’ın Said bölgesindeki Sadfa köyünde dünyaya gelen İbn-i Yunus’un babası, devrin...
Allah-u Zülcelâl, bir ayet-i kerimede nefis hakkındaşöyle buyuruyor:“Nefse ve onu en güzel bir biçimde şekillendirene;sonra ona fücur ve takvasını ilham edeneyemin olsun ki, muhakkak nefsini arındıranlarkurtulmuştur. Onu günahlarla örten de,hüsrana uğramıştır” buyurur. (Şems, 8-10)Tasavvuf alimlerinin çoğuna göre nefis, insanınbedeninde canlılığın,...
Biz Allah’a aitiz. Ondan geldik, yine Ona döneceğiz. Bu dünya bizi asıl yurdumuza götüren bir köprüdür. Bütün köprüler gibi onun da başı ve sonu bellidir. Dünya hayatı neye benzer? Allah Teâlâ’nın benzetmesiyle; bu dünya hayatı, bir eğlence ve oyundan başka...
Ebû Turâb el-Nahşebi rahmetullahi aleyh, Horasan evliyalarının büyüklerindendir. Asıl adı Asker bin Husayn olduğu hâlde Ebû Turâb künyesi ile meşhur olmuştur. Maveraünnehir civarında Nahşebde doğduğu için en-Nahşebî nisbesi ile anılır. Devrinin âlimlerinden fıkıh ve hadis ilimlerini öğrenen Ebû Turâb hazretleri...
Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Sadaka vermek malı eksiltmez. Kul başkalarının hatalarını bağışladıkça Allah da onun şerefini arttırır. Kim Allah için alçak gönüllü davranırsa, Allah da onu yükseltir.” (Müslim, Birr 69....