www.gulistandergisi.com
Ana Sayfa
Bize Ulaşın
Sık Kullanılanlara Ekle
AYLIK İLİM FİKİR VE KÜLTÜR DERGİSİ     
24 Temmuz 2016 Pazar
EDİTOR'DEN
KAPAK KONULARI
RÖPORTAJ
SOHBET
ARAŞTIRMA
YORUM - MAKALE
 
Gülistan Dergisi  »  Gönül Dünyamız  »  Gönül Mekanları
ALİM VE EVLİYA MAKAMI: TİLLO VE İSMAİL FAKİRULLAH HAZRETLERİ
 81. Sayı
 Eylül 2007
 
İlimlerin yarıştığı alimler diyarı

Dosta giden yol dosttan geçer. Yolunu ve yoldaşını iyi seçenler gerçek yolu bulur. Mevlana Hazretleri, Hz. Şems’i dost edinerek gerçek dosta kavuşmuş.

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri de İsmail Fakirullah Hazretlerini (Şeyh İsmail Tillovî) dost edinerek dostuna yaklaşmaya çalışmış.

Gün batımının kızıla yaklaştığı bir akşam üzeri dostların buluşma noktası, ilmin tepesi, aşkın kavuşma mekanı Tillo (Aydınlar)dayız. İbrahim Hakkı Hazretlerinin izinden geldiğimiz Tillo, yine onun tabiri ile "Mana Cenneti" olarak karşımıza çıkıyor.

Tillo; Süryani dilinde ‘yüksek ruhlar', Arap dilindeyse ‘yüksek yer' anlamını taşıyor. Tarihte bir çok medeniyet burada hüküm sürmüş. İslamiyet'le tanışıldıktan sonra, burası bir gönül şehri haline gelmiş.

Mevki olarak yüksek zirvelere sahip olması tefekkür deryasına dalmak isteyenler için güzel manzaralar sunuyor. Yüksek dağların tepelerin de beyaz kar örtüsü, derin vadi düzlüklerinde yeşilin üzerinde otlayan hayvanlar, güneşin dağlara baş kaldırarak doğuşu ve düşünce limanında aranan derin bir sessizlik. Tillo'nun bu doğal güzelliği ve insanı sonsuz limanlara çağıran atmosferi buranın bir ilim ve irfan şehri olmasına sebep olmuş.

Tillo, doğal güzelliğinin üzerine koyduğu değerle bir gönül bahçesi olmuş. Vadilerin, ırmakların kuşattığı tepenin düzlüğüne sığınmış huzur beldesi. Asırlarca bu beldede ilimler birbiri ile yarışmış. Hz. Ömer'in ve Hz. Abbas’ın (radıyallahu anhum) soyundan gelenlerin ilimde birbirleri ile yarıştığı bir medrese şehri Tillo.

Anlatılanlara göre, kırk binden fazla evliya kabri varmış Tillo'da. Burada doğup yaşayan her insanda ister istemez bir Allah dostunun torunu olarak karşımıza çıkıyor. Bu belde de ilim, irfan ve irşatta önde gelenlerden, soyu Hz. Abbas'a dayanan İsmail Fakirullah Hazretlerinin dostluğuna bir kapı aralamak istedik.

Tekke ile Medresenin, akılla gönlün birleştiği, uzlaştığı bu beldede İsmail Fakirullah Hazretleri, bir yanı tekkeye, diğer yanı medreseye dayanan bir gönül sultanı olarak yaşamış.

Medresede Müderrislik ve İmamlık yaparak öğrenciler yetiştirmiştir. Çağımızın bilim adamı olarak geçinen bazı öğretim görevlileri gibi laboratuara girerken inançları okul dışında bırakmamış, tam tersine inançları ile bilime yol haritası çizmiştir.

İçinde bir derinlik, yaşamında takva ve düşüncesinde aydın bir ruhla Tillo toprağına yakışır bir şekilde yaşamıştır.

“Anlarsa yakınım, anlamazsa uzağımdır”

Dağdaki kaleden gece ve gündüzün eşit olduğu ekinoksta ışığın ilk kez düştüğü türbe bölümünün kapısında dostun, yakının, arkadaşın, akrabanın tarifi bir cümle ile yapılmış: "Anlarsa uzağım yakınımdır, anlamazsa yakınım uzağımdır."

Türbede eller üç dost için açılmış, dua dua. Bu türbeyi İbrahim Hakkı Hazretleri hocası için özelikle yaptırmış. Kendisi öldüğünde oraya gömülmek istememiş. Büyük ısrarlar neticesinde, hocasının ayakucuna gömülmeye razı olmuş.

Her şeyin taştan işlendiği bu mekanda, türbedeki sandukalar ise ağaç işlemeciliğinin ince işçiliği ile yeniden yapılmış.

Türbe ve etrafı bir manevi cennet bahçesi gibi. Bu bahçenin sevgi meyvesinden yemek, irfan pınarından içmek için Tillo'da doğmak, yaşamak, buralı olmak gerekmiyor. Burada yaşayıp bu mana bahçesine uzak kalmanın insana kazandıracağı fazla bir şey yok. Ama yolun tutkusuna kapılıp, Allah yolunu kendine yol edinmişler için Tillo'ya uzak olmak diye bir kavram da yok. Çünkü Fakirullah Hazretlerini anlayan, onun yolundan gidendir.

Dağlara karanlık çökerken ayrıldık Tillo (Aydınlar)’dan. Hayatın en güzel şeyi sevmek ve sevilmektir. Karşılıksız sevmek aşkların en ıstırap verenidir. Eğer bu topraklara sevgi ile gelirseniz, sevginize ne kadar karşılık verildiğini anlamak isterseniz, yüreğinizdeki Allah sevgisine bakın. Çünkü İsmail Fakirullah Hazretleri: "Ben mürşit Fakirullah'ım, Allah'ı seveni severim…" diye buyurmuş.

 

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.ninn Tillo Methiyesi

İbrahim Hakkı Hazretleri, hocası Fakirullah Şeyh İsmail Tillovi'nin yaşadığı Tillo ve hocasına duyduğu sevgiyi ifade eden methiye yazmıştır. Arapça yazılan şiirin kısmi tercümesi şöyledir:

Tillo'nun büyük değeri vardır. Çünkü orada hikmet sahibi bir kutup ortaya çıktı.
Kerem sahibi bir gavs sayesinde Tillo'nun saygın bir yeri vardır.
Tillo'nun açık bir şerefi vardır. Mekânların ve sakinlerin en şereflisidir.
Tillo, evliyâ, etkiyâ ve ezkiyâ makâmıdır.
Tillo, âriflerin, tevekkül ve yakîn ehlinin mekânıdır.
Tillo, asfiyâ makâmıdır. Evliyânın urucu oradandır.
Tillo, takvâ sahiplerinin sığınağıdır. Evliyânın arzuları oradadır.
Tillo, arzuların yurdudur, halkı da kemâl ehlidir.
Tillo, safâ yurdudur, halkı da vefâ ehlidir.


Tillo şehirlere yakın, içinde her türlü bolluk var.
Tillo'nun binası sağlam, evleri ve bahçeleri mamurdur.
Tillo, şeyhler mezarlarıdır, onların feyzinden şeref buluyoruz.
Tillo'yu ziyaret cenneti ziyarettir, halkı da güven ehlidir.
Tillo'yu ziyaret kabirler ziyareti gibidir, ölüleri de mutludur.
Tillo, afiyet sarayıdır; Hakkı burayı vatan edin ve burada öl.
Şeyhine her daim komşu ol da feyzinin gölgesinde uyu.
Hatta kıyâmet gününde, dirilme vaktinde huzurda ol.
Yaratılmışların en hayırlısına bizden salât ve selâm olsun.

Kuyudan Gönül Sultanlığına

Kimileri kuyuya düşünce kaybolup gider. Hazreti Yusuf (as) gibi kuyudan saraylara gider. İsmail Fakirullah Hazretleri de düştüğü kuyudan veliler kervanına katılarak çıkar. Kırk sekiz yaşındadır. Vefat eden bir komşusuna taziye ziyaretinde bulunur. Namaz vakti yaklaşınca ev sahibinden izin alarak evden ayrılır. Ancak komşunun bahçesinde bulunan suyu kurumuş kuyuya düşer.

İsmail Fakirullah Hz.'nin camiye gelmediğini gören cemaat, onu aramaya başlar. Nihayet taziye evinden çıkanlar, Fakirullah Hz.'nin kuyudan seslerini işitirler. Bunun üzerine kuyuya biri inerek Fakirullah Hazretlerini kuyudan çıkarır. Büyük Mürşit kuyudan çıkarılırken sarığı başında, terliği ayağında ve kaşındaki ufak sıyrık haricinde vücudunda herhangi bir yara veya kırık olmadığı halde, olup bitenlerden habersiz, hala o manevi mecliste içtiği muhabbet ve ilahi aşk şarabının etkisiyle istiğrak halindedir…

Kendisini kuyudan çıkartmak isteyenlere, "Beni kendi halime bırakın. Artık benim sizinle işim kalmadı, benden uzaklaşınız." diyerek kendisini Mevlasıyla ve o manevi mecliste hazır bulunan evliya ruhlarıyla baş başa bırakmalarını ısrarla ister... İsmail Fakirullah Hz. ayıldığında, kuyuya düştüğünden haberi olmadığını, ancak kuyuda bulunduğu zaman zarfında, yüce Allah-u Telalanın tecelliyatına müstağrak olduğunu, bir çok evliyanın ruhlarıyla tanıştığını ifade eder.
 

Nasıl Gidilir?

Siirt'e hava ve karayolu ile gitmek mümkündür. Aydınlar (Tillo) il merkezine 9 km. uzaklıktadır.


İsmail Fakirullah Hz. Kimdir?

İsmail Fakirullah Hazretleri, çocuk yaşlarında ilim tahsiline başlamış ve hoca oluncaya kadar ilim tahsiline aralıksız devam etmiştir. Yirmi dört yaşındayken babasını kaybetmiştir. Bu yaşta evlenerek oturduğu camide müderrislik ve imamlık yapmaya başlamıştır. Otuz yaşında annesini kaybettikten sonra, zühd ve takvasının gereği olarak kendisine bir tarla satın almış, bizzat kendi elleriyle asma ağaçları dikmiş ve geçimini sağlamak için çalışmıştır. Tarla ekmiş, ekin biçmiştir.

Kırk yaşına kadar günlerinin çoğunu oruçla geçirmiş, orucunu birkaç üzüm tanesi ile açmıştır. Kırk gün konuşmadan, yemeden içmeden kesilip mana alemine dalmıştır. Kırkıncı gün gözünü açmış, bir tas su içmiş, ekşi nar aşı isteyip, bir parça ekmekle yemiş ve kendine gelmiştir.

Bundan sonra yemeğini normal yemeye başlamıştır. Daha sonra kırk sekiz yaşında Hacc'a gitmiştir. İsmail Fakirullah Hazretlerinin biri kız olmak üzere 5 çocuğu vardı.

Üveysiyye tarikatının esasları doğrultusunda, her kesimden insanları irşat ederken, diğer tarafta şer-i ilimler ve müspet ilimlerde dünyaca ünlü meşhur ilim adamları yetiştirmiştir. Hayatını hak yolda insanları irşat etmekle geçiren bu büyük veli, Hicri 1146, Miladi 1734 senesinde ruhunu Mevlasına teslim etmiştir. Kabri Tillo Kabristanlığı'nda kendi ismiyle anılan türbededir. Her sene binlerce kişi türbesini ziyaret etmektedir.


Yol Notları

1.Tillo'nun manevi güzelliklerini görmenin yanında maddi güzellikleri de görülmek istenirse, baharda gidilmesi tavsiye edilir.

2.Gidildiğinde mutlaka diğer ulema ve ehlullahın da türbeleri ziyaret edilmelidir.

3.İbrahim Hakkı Hazretlerinin ekinoks’ta (gece ve gündüzün eşit olduğu günler) ilk ışığın hocasının kabrine düşmesini sağlayan düzenek (Kale) görülmelidir.

4.Tillo'nun manevi atmosferini hissetmek için mutlaka orayı bilen birinden yardım alınmalıdır.

5.İbrahim Hakkı Hazretlerinin Hocası için yaptığı ışık olayı üzerine biraz düşünülmeli. Hocaya saygının insanı nereye getireceği görülmelidir.
HASAN MAHİR
 Geri Dön
Bu yazı şimdiye kadar 46277 defa okundu
 
 Yorumlar (22)

30 Eylül 2015 tarihinde MEVLÜT DURAK tarafından yapılan yorum;

BEN ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI HZ.NİN HASANKALE İLÇESİNDENİM.BURADA KENDİ ADINA BÜYÜK BİR VAKIF VEDE KÜLLİYE KURULMUŞTUR.BU CAMİ VE KÜLLİYESİNİ VE VAKFINI OLUŞTURAN EN ÖNEMLİ İSİMLİ ESERİ OLAN MARİFETNAMEYİ SADELEŞTİRİP MEYDANA GETİREN HALİS GÜNGÖR AĞABEYİME RAHMETLER DİLİYORUM. ÖMRÜNÜ BU YOLA HARCADI.BENDE 1977 YILINDA ŞEYHİM İSMAİL FAKİRULLAH HAZRETLERİNİN VEDE TALEBESİ İBRAHİM HAKKI HAZRETLERİNİN TÜRBELERİNİ ZİYARET ETTİM.BÜYÜK İSLAM ALİMİ BÜYÜK MÜTEFEKKİR BUNLARA BEN KURBAN OLURUM.TİLLO HALKINI SEVDİM ÇOK DEĞERLİ İNSANLAR ANLATACAK ÇOK ŞEY VAR AMA SADECE OKUYALIM GEÇMİŞİMİZİ TANIYALIM BİZLER ÖVÜNÜLECEK GEÇMİŞE SAHİP MİLLETİZ BİR OLALIM AYRIMCI OLMAYALIM LÜTFEN.

25 Eylül 2015 tarihinde ABDÜLMELİK tarafından yapılan yorum;

TİLLOLUYUM AMA BAŞKA Bİ İLDE İKAMET EDİYORUM... HASRETİM MADDEN DE YAKIN OLMAYA ECDADİMA... HER ZİYARETTE ZİYADELEŞEN ARZUMLA... DUA EDİN MADDEN OLMASA DA MANEN DAİM OLSUN ... DARI UHRADA CÜMLESİ ŞEFATÇIMIZ OLSUN...

20 Ağustos 2015 tarihinde NEJDET EFE tarafından yapılan yorum;

ÜÇ HAFTA ÖNCE ORADAYDIK,NEDEN BU KADAR GEÇ GİTTİM DİYE ÜZÜLDÜM ,HERKESE TAVSİYE EDİYORUM TALEBESİ İ BRAHİM HAKKI HZ.BİZİM DEDEMİZ SOYUMUZ AYNI .MANEVİYATI ÇOK YÜKSEK Bİ YER,ALLAH ONLARDAN RAZI OLSUN BENDE UZAĞIM YAKINIMDIR SÖZÜNE LAYIK OLMAYA ÇALIŞACAĞIM.

03 Nisan 2015 tarihinde FİDAN CİHANGİR tarafından yapılan yorum;

DEDEM İSMAİL FAKURULAH HAZRETLERİN SUYLEDİGİ GİBİ ANLARSA UZAGIM YAKININDIR BENİM ANAMASA YAKINIM UZAGIMDIR BEN O UZAK OLANLARDANIM NASIL YAŞAMIŞ UYLE YAŞAMAYA ÇALIŞIYORUM KENDİMCE ALLAH ŞEFAETLERİNE NASİP ETSİN AMİN

10 Haziran 2014 tarihinde KAMİL ÇETİNKÜNAR tarafından yapılan yorum;

TİLLO NUN KENDİ ADINI ALMASINI ÇOK SEVİNDİM GERÇİ ŞU ANDA ANLAMINI BİLMESEM DE BANA DAHA ILIK/SICAK GELİYOR AYDINLAR DAN.

ALLAH TAN DİLEĞİM HİÇ OLMAZSA 1 HAFTA RAMAZANI TİLLO DA GEÇİRMEKTİR.

DUA EDİNİZ.....

16 Kasım 2013 tarihinde FİGEN KUTLU tarafından yapılan yorum;

TİLLO YA BAYRAMDA GİTTİM HAZRETLERİN YATTIĞI TÜRBEYE GİRİNCE KENDİMİ ÇOK GARİP HİSSETTİM ORADAN ÇIKASIM GELMEDİ KEŞKE İMKANIM OLSA DA BURADA KALABİLSEM DEDİM DİLERİM İSTEYEN HERKES ORAYA VARABİLİR VE BU HİSSİ DUYABİLİR.

04 Ağustos 2013 tarihinde TİLLOVİ tarafından yapılan yorum;

İSMAİL FAKİRULLAH HZ.LERİNİN DEYİYLE (ANLARSA UZAĞIM YAKINIMDIR ANLAMAZSA YAKINIM UZAĞIMDIR).İBRAHİM HAKKI HZ.LERİNİ MEDRESELERİNE VE TİLLO CENNETİNE SULTAN MEMDUH HZ LERİNİN DERGAHINA HOŞ GELDİNİZ,FAKAT TİLLODA ŞEYH BEDRETTİN AYDIN HAZRETLERİNİN FEYZİNDEN İSTİFADE ETMEK ONUN İRFAN DERSLERİNDEN MÜSTEFİD OLMAK TEMENNİSİYLE ALLAHA EMANET OLUN

16 Haziran 2013 tarihinde MEÇHÜL tarafından yapılan yorum;

ÖNCE ÇANAKKALEDE ŞEHİTLİKLERİ GÖR, SONRADA HEP BERABER HERŞEYİ GÖRELİM İNŞAALLAH SAMİMİ MÜSLÜMANLARDANIZ...

01 Nisan 2013 tarihinde GEYVELİ tarafından yapılan yorum;

ANLATILMAZ YAŞANIR

23 Ocak 2013 tarihinde MUHAMET tarafından yapılan yorum;

TİLLO CENNET GİBİDİR. TİLLODA ÇOK EVLİYA VAR ÇOK ALİMLER VAR. ...

25 Ağustos 2012 tarihinde EVİN tarafından yapılan yorum;

23 Haziran 2012 tarihinde ABDULLAH GÖKÇE tarafından yapılan yorum;

20 Şubat 2012 tarihinde M.SAKİ ÇENDİK tarafından yapılan yorum;

ELHAMDÜLİLLAH RABBİM BİZE DE O MUBAREKLERİ ZİYARET ETME İMKANI VERDİ VE TİLLO YU ZİYARET ETTİM İBRAHİM HAKKI HZ LERİNİN TÜRBESİNİN ÖNÜNDE BİR AĞAÇ VAR YILLARDIR O AĞAÇ ÖYLE DURUYORMUŞ VE AĞACA BAKILDIĞINDA ÇOK FARKLI GÖRÜNÜYOR İSMAİL FAKURULLAH HZ LERİNİN KUYUSUNDAN SU İÇMEKTE NASİP OLDU O SUDAN EVİMİZEDE GETİRDİM VE BİZİ ORADA GEZDİREN BÜYÜĞÜMÜZÜN SÖYLEDİĞİNE GÖRE O KUYUNUN SUYUNUN SARILIK HASTALIĞINA İYİ GELDİĞİ RABBİM HERKEZE NASİP ETSİN BİZLERİDE ORALARA GİDİNCE UNUTMASINLAR BİZİM İÇİNDE ÜÇ İHLAS BİR FATİHA OKUYUN İNŞAALLAH.

15 Şubat 2012 tarihinde ŞÜKRAN tarafından yapılan yorum;

KENDİM TİLLOLUYUM AMA TİLLODA YAŞAMIYORUM HAYATA EN BÜYÜK DİLEĞİM DEDEM FAKIRULLAH HZ NİN YOLUNDAN GİTMEK. DAİMİ ZİKİRDE OLMAK. KİMBİLİR BELKİDE BİZLERDE BİR EVLİYA OLABİLİRİZ RABBİM İSTERSE EYER AMİN. DUALARINIZI BEKLİYORUM.

09 Şubat 2012 tarihinde ŞAKİR YILMAZ tarafından yapılan yorum;

ALLAH DOSTLARI YANİ EVLİYULLAH SEMADAKİ YILDIZLAR GİBİDİR. TAKİP EDEN YOLUNU ŞAŞIRMAZ. ALLAH ŞEFAATLERİNE BİZLERİ NAİL EYLESİN. AMİİN...

09 Şubat 2012 tarihinde METİN ACAR tarafından yapılan yorum;

TİLLO CENNETTİNE HOŞ GELDİNİZ.

21 Aralık 2011 tarihinde M.MESUT İLÇİN tarafından yapılan yorum;

MUTLAKA GÖRÜLMESİ GEREKEN MANEVİYATI BOL OLAN BİR BELDE. HER SENE ZİYARET EDERİM. HERKESE TAVSİYE OLUNUR, RABBİM TEKRAR TEKRAR GÖRMEYİ NASİP ETSİN. EVLİYALAR DİYARI.

21 Haziran 2011 tarihinde KAMİL ÇETİNKÜNAR tarafından yapılan yorum;

OĞLUM SÜLEYMAN SAYESİNDE 58 YAŞINDA GÖRDÜM. BAŞTA EVLATLARIM OLMAK ÜZERE HERKESİ BİLEN BİRİSİYLE YADA İNTERNETTEN HAZIRLANARAK GİTMELERİNİ GEÇKEN GÖRMEDEN GÖÇMENİN MESULİYETİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜRÜM 2011 HAZİRAN KAMİL ÇETİNKÜNAR

21 Haziran 2011 tarihinde GARİP tarafından yapılan yorum;

DÜNYA ALEMİNDE GÖRÜLÜP ZİYARET EDİLECEK 5 10 YERDEN BİRİ TİLLO 7000000000 İNSANİN GÖRMESİNİ TAVSİYE EDERİM.

04 Nisan 2010 tarihinde DÜRÜST tarafından yapılan yorum;

ALLAH IN SELAMI TÜM GERÇEK MÜSLÜMANLARIN ÜZERİNE OLSUN. LAKİN KIRAVATI PEYGAMBER EFENDİMİZİN SÜNNETİ OLAN SAKAL VE BAŞI BAĞLAMADAN ÜSTÜN GÖREN RİYAKARLAR A İNANMAM, KENDİLERİNİ GÖRMEKTEN DE FEYİZ ALMAM. BU TÜR İNSANLAR KİŞİSEL ÇIKARLARI İÇİN DİNİ KULLANIYORLAR. ALLAH BİZLERİ BU TÜR İNSANLARIN ŞERRİNDEN MUHAFAZA EYLESİN.

05 Şubat 2010 tarihinde KAAN41 tarafından yapılan yorum;

SELAMUN ALEYKUM ARKADAŞLAR. BEN DE TİLLOYA GİTTİM O BÜYÜK ZATLARI ZİYARET ETMENİZİ TAVSİYE EDERİM. ÖZELİKLLE İBRAHİM HAKKI HAZRETLERİNİN HOCASINA OLAN BAĞLILIĞINI, IŞIK DÜZENİNİ FAKİRULLAH HAZRETLERİNİN DÜŞTÜĞÜ KUYUYU İBRAHİM HAKKININ MÜZESİNİ, ZAMANINDA YAPTIĞI YER GÖK ŞEKİLLERİ VE TÜRBEDEKİ OLAĞANÜSTÜ ATMOSFERİ TATMANIZI İSTERİM. İNANIN TİLLOYA AYAK BASTIĞINIZDA BAMBASKA BİR İNSAN OLACAKSINIZ ÇÜNKÜ EVLİYALAR ŞEHRİ TİLLO İNSANA BÜYÜK BİR HUZUR VE FERAHLIK SUNUYOR. SELAMETLE KALIN

06 Ekim 2009 tarihinde ÜBEYİT KAMAL tarafından yapılan yorum;

BEN 2 GÜN ÖNCE TİLLO'DAN GELDİM ÇOK ETKİLENDİM İMKANI OLAN HERKES GİDİP GÖRMELİDİR .

 

www.gulistandergisi.com
Ana Sayfa
Künyemiz
Abonelik
Mail Listesi
Bize Ulaşın
Arşiv
Ziyaretçi Defteri
SON EKLENENLER

www.gulistandergisi.com